Tooway

16.07.2013

SABER pomaga w zwalczaniu cyfrowego wykluczenia w Europie

SABER opublikował informacje wspierające  wykorzystanie satelitarnych usług szerokopasmowych do zapewnienia  podstawowych usług stacjonarnego dostępu do Internetu 4,5%  mieszkańców Państw Członkowskich, pozbawionych stałych łączy szerokopasmowych.

Projekt SABER opublikował istotne, praktyczne informacje, które mogą pomóc władzom krajowym i lokalnym w zwalczaniu wykluczenia cyfrowego na terenie Europy z wykorzystaniem usług satelitarnego dostępu szerokopasmowego. Informacje te nawiązują do ostatniego raportu Komisji Europejskiej na temat stanu rynku szerokopasmowego w Europie (ang. Digital Agenda Scoreboard), w którym donosiła, że wielu mieszkańców Europy wciąż nie ma dostępu do łączy szerokopasmowych. Komisja zdecydowała się skoncentrować na intensywnym zachęcaniu do szerszego stosowania usług szerokopasmowego dostępu satelitarnego na terenach zagrożonych cyfrowych wykluczeniem, które zamieszkuje 4,5 % Europejczyków. W Polsce takich osób może być nawet kilkaset tysięcy.

SABER (Satellite Broadband for European Regions), projekt finansowany przez Unię Europejską, opublikował trzy raporty, w których opisuje szczegółowo:

  • w jaki sposób satelitarne usługi mogą pomóc w osiągnięciu celów Europejskiej Agendy Cyfrowej 2013 dotyczących zapewnienia każdemu mieszkańcowi Europy dostępu do podstawowych usług dostępu szerokopasmowego;
  • przykłady udanych wdrożeń z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii i Grecji, prezentujące już działające rozwiązania;
  • wytyczne dla organów administracji publicznej, które planują przeprowadzenie przetargów na satelitarne usługi szerokopasmowe i pragną uzyskać współfinansowanie swoich projektów ze środków unijnych.

„Dla wielu, spośród 25 milionów, wciąż wykluczonych cyfrowo mieszkańców Unii Europejskiej, jedynym rozwiązaniem jest sięgnięcie po łączność satelitarną” — powiedział Stefano Agnelli, dyrektor ds. kontaktów z instytucjami europejskimi w firmie Eutelsat Broadband. „Te pierwsze trzy publikacje zawierają informacje bardzo ważne dla władz krajowych i lokalnych, które pragną zagwarantować swoim obywatelom prawdziwie powszechny dostęp do usług szerokopasmowych. Obecna generacja satelitów jest w stanie zaoferować szybkości do 20 Mb/s w całej Europie. Rola SABER polega na pomocy władzom lokalnym w zrozumieniu, jak tego typu usługi mogą pomóc w rozwiązaniu ich problemów, i w jaki sposób najlepiej je wdrożyć w danej społeczności. Przekazaliśmy nasze pierwsze raporty do Komisji Europejskiej i poprosiliśmy o zatwierdzenie, przyjęcie i przekazanie naszych ustaleń Państwom Członkowskim. Biorąc pod uwagę, jak rozproszone są obszary dotknięte wykluczeniem cyfrowym na terenie Europy, a także brak wspólnego rynku usług i produktów cyfrowych, zaleciliśmy Komisji Europejskiej propagowanie harmonizacji popytu poprzez zastosowanie jednolitych zasad i narzędzi w postępowaniach przetargowych”.

Pierwszy raport na temat satelitarnych usług szerokopasmowych jako opcji dla regionów i gmin ma na celu zwiększenie świadomości istnienia tych usług poprzez przedstawienie informacji natury technicznej i ekonomicznej, z uwzględnieniem potencjalnych barier i ukrytych przeszkód, które mogłyby utrudnić wdrażanie i rekomendowanie tych rozwiązań. Zawiera również najbardziej kompleksowy przegląd ofert satelitarnych usług szerokopasmowych dostępnych obecnie w Europie, ułatwiając organom administracji publicznej porównywanie jakości i cen ofert dostępnych na rynku. Ta tabela referencyjna będzie aktualizowana przez SABER na bieżąco.

Drugi raport porusza temat kompleksowego zbioru udanych wdrożeń satelitarnych usług szerokopasmowych na terenie UE. Dokument ten opisuje i uwidacznia czynniki najważniejsze dla powodzenia tego rodzaju przedsięwzięć.

Trzeci dokument zawiera wstępny zestaw wytycznych na potrzeby zamówień publicznych na usługi satelitarne. W raporcie tym SABER pomaga zainteresowanym, którzy pragną osiągnąć cel Europejskiej Agendy Cyfrowej 2013, poprzez opracowanie wstępnych wytycznych dotyczących zamówień publicznych na satelitarne usługi szerokopasmowe oraz przedstawienie porad na temat zabezpieczania na ten cel części niewydanych jeszcze środków z budżetu UE na lata 2007–2013 (na koniec roku 2012 r. dostępny był jeszcze ponad miliard euro). Aby skorzystać z tych środków, trzeba uzyskać pozytywną decyzję do końca bieżącego roku.

24-miesięczny program SABER, którym kieruje CSI Piemonte, jest częściowo finansowany przez Unię Europejską. Uczestniczy w nim 26 partnerów, między innymi Eutelsat, SES Broadband Services, Astrium oraz 21 organów władz regionalnych i wiele firm teleinformatycznych z sektora publicznego i prywatnego uczestniczących we wdrażaniu komunikacji szerokopasmowej, reprezentujących 13 krajów.

Raporty przygotowane przez SABER są dostępne dla każdego. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownej prośby na adres info@project-saber.eu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.project-saber.eu.

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności