Muzeum Łazienki Królewskie

28.11.2013

Grudniowe Salony Poezji

W dniu 14 listopada 2013 roku  o godz. 12:00 w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego Konkursu architektonicznego pod patronatem Ministra Kultury   i  Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska, na koncepcję Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

W ramach rewitalizacji niezagospodarowanego obszaru Łazienek Królewskich o pow. 2,5 ha powstanie nowy ogród oraz 1800 m2 przestrzeni wystawowej pod jego powierzchnią.

To bardzo ważny projekt dla przyszłości Muzeum Łazienki Królewskie.  Jego realizację zaplanowano na lata  2014-2020 z środków MK i DN, Funduszy europejskich, liczymy też na wsparcie Funduszu Ochrony Środowiska.

Pawilon wystawienniczy w Ogrodzie XXI wieku da nie tylko nowe życie kulturalne dla Łazienek Królewskich, ale pozwoli muzeom warszawskim na organizację dużych wystaw czasowych oraz włączy stolicę do międzynarodowego obiegu atrakcyjnych wystaw.

Dlatego projekt ten ma tak ważne znaczenie dla polityki kulturalnej Ministerstwa Kultury        i Dziedzictwa Narodowego oraz dla edukacji ekologicznej, co wyraża również mecenat Ministra Środowiska.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 80 zespołów (w tym 16 międzynarodowych), zakwalifikowanych zostało 66 architektów (w tym 13 międzynarodowych), spośród których 48 złożyło opracowania studialne I etapu.

Międzynarodowy Sąd Konkursowy w składzie:

- architekt Krzysztof Ingarden - Przewodniczący

- architekt SARP Grzegorz Stiasny –Sędzia referent

- prof. architekt Stanisław Fiszer,

- Monica Luengo - Prezydent Międzynarodowego Komitetu Krajobrazu Kulturowego

  ICOMOS-  IFLA,

- prof. Jacek Purchla -Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,

- prof. Andrzej Rottermund - Przewodniczący Rady Muzeum Łazienki Królewskie,

  Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

- Tadeusz Zielniewicz - Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie

Spośród 48 opracowań studialnych nadesłanych w I etapie wybrał w dniu 12 września            5 propozycji do II etapu, reprezentujących różne koncepcje ogrodu i pawilonu

wystawienniczego.

Podczas posiedzenia w dniach 12 – 13 listopada Sąd Konkursowy przyznał 2 nagrody          oraz 3 równorzędne wyróżnienia w II etapie konkursu.

Przewodniczący Sądu Konkursowego architekt Krzysztof Ingarden przedstawił werdykt Sądu Konkursowego oraz uzasadnienie werdyktu.

I nagrodę otrzymała praca oznaczona przez sekretarza konkursu kodem 003 z numerem nadanym przez uczestnika konkursu: 329737.

Inagrodę dla :

Mecanoo International B.V., Holandia

Jojko + nawrocki architekci s.c. Marcin Jojko, Katowice

Jojko + nawrocki architekci s.c. Bartłomiej Nawrocki, Katowice

Skład zespołu autorskiego: Brouwer Jelmar, Bortko Jakub, Delva Steven, van Gameren Dick, van Gessel Michael R., Guis Robbert, Kaal Sebastiaan, Konovalov Vladimir, Jojko Marcin, Jurasz Grzegorz, Korzuch Maria, Nawrocka Agnieszka, Nawrocki Bartłomiej, Swinder Bianka, Verlaan Joost, Weber Agnieszka, van der Weide Anne-Marie, Zaczek Iwona.

przyznano za:

Trafną interpretację warunków konkursu, a w szczególności za:

  1. Propozycję ogrodu – łąki, którego trójkątna, wyniesiona platforma nadaje ogrodowi status wyjątkowości.  Krawędź tarasu ogrodu wzdłuż Alei Chińskiej wzmacnia jej dominującą funkcję.
  2. Propozycję pawilonu umieszczonego w całości pod projektowanym ogrodem. Funkcjonalne rozwiązanie obsługi publiczności, przestrzeni wystawienniczej, jej zwartość i możliwości elastycznego kształtowania.
  3. Dobre powiązania projektowanego ogrodu z perspektywą widokową na łąki krajobrazowe od strony północnej.
  4. Za właściwe propozycje zastosowania rozwiązań technologii proekologicznych uzupełnionych metodami pasywnymi oraz propozycjami użycia materiałów odnawialnych.

Sąd konkursowy dla zwycięskiej pracy zaleca:

- ograniczenie zagłębienia terenu w strefie wjazdu od strony miasta

- wariantowe opracowanie rozwiązań geometrii krawędzi tarasów ogrodu

- dalszą analizę rozwiązań programowo – przestrzennych z użytkownikiem – Muzeum

  Łazienki Królewskie, a następnie opracowanie koncepcji pokonkursowej.

II nagrodę otrzymała praca oznaczona przez sekretarza konkursu jako 001 z numerem nadanym przez uczestnika konkursu: 162894.

Nagrodę dla:

WXCA sp. z.o.o, Warszawa

Skład zespołu autorskiego: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek, Marcin Bieńka, Małgorzata Dembowska, Piotr Łosek.

przyznano za:

prosty funkcjonalnie i przestrzennie układ parkowy z wolnostojącym pawilonem wystawowym. Bryła pawilonu trafnie nawiązuje do skali historycznych obiektów Łazienek. Proponowana architektura charakteryzuje się surowością, prostotą i ekonomią.  Założenie ogrodu – parku kontynuuje tradycje rozwiązań krajobrazowych

Wyróżnienia za oryginalność oraz szczególnie interesujące rozwiązania przyznano niżej wymienionym pracom:

- pracy oznaczonej przez sekretarza konkursu jako 002 z numerem nadanym przez uczestnika konkursu: 020710.

Wyróżnienie dla:

KKM Kozień Architekci, Kraków

COQIU MALACHOWSKA COQUI Stadtebau Landschaftsarchitektur, Berlin

Skład zespołu autorskiego:

Architektura:

KKM Kozień Architekci

dr inż. arch. Marek Kozień, dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak. mgr inż. arch. Katarzyna Kozień – Kornecka.

Współpraca:

mgr inż.arch. Michał Rączka, mgr inż. arch. Magdalena Habrat-Rączka, mgr inż. arch Ewelina Michalik-Krok, mgr inż. arch. Małgorzata Szewczyk, mgr inż. arch. Joanna Filipek, mgr inż. arch. Beata Tokarska-Kornecka, mgr inż. arch. Jakub Kornecki, mgr inż. arch. Dawid Gizicki, stud. arch. Jakub Dziewoński

Konstrukcja:

dr inż. Adam Klimek

Architektura Krajobrazu:

COQIU MALACHOWSKA COQUI Stadtebau Landschaftsarchitektur

Dipl.Ing. arch. kraj. Joerg Th.Coqui

Mgr inż. Arch .kraj. Izabela Małachowska-Coqui

Bsc.arch. Katarzyna Sikora

Bsc. arch. Łukasz Sprada

Bsc.arch.kraj. Amalia Miranda

przyznano za:

szerokie połączenie widokowe z zabytkowym pawilonem Nowej Oranżerii.

- pracy oznaczonej przez sekretarza konkursu jako 004 z numerem nadanym przez uczestnika konkursu: 013280.

Wyróżnienie dla:

Rar-2 laboratorium Architektury, Jan Kubec, Ruda Śląska

ABIES ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, Barbara Kraus-Galińska, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Dr inż. arch. Jan Kubec, mgr inż. arch. Anna Małek, mgr inż. arch. kraj. Barbara Kraus- Galińska, mgr inż. arch. kraj. Magdalena Wnęk, mgr sztuki Leszek Jodliński, Stud. WAP.Śl.Tomasz Błażyca, Stud. WAP. Śl. Dominika Juraszczyk

przyznano za:

próbę przestrzennego eksperymentu dążącego do połączenia przestrzeni ogrodowej

z krajobrazem i funkcjami miejskimi.

- pracy oznaczonej przez sekretarza konkursu jako 005 z numerem nadanym przez uczestnika konkursu: 917827.

Wyróżnieniedla:

JRK 72 ARCHITEKT JACEK KRYCH, Gliwice

2N STUDIO ARCHITEKTURY BEATA MŁYNARSKA-NAWRATEK, Gliwice

ARCH.KRAJOBRAZU MACIEJ NONAS, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

architekt, architekt krajobrazu Jacek Krych

architekt Klaudia Fiegler

architekt Karol Sabalczyk

inż. arch. Joanna Urbanowicz

współpraca:

inż. arch. Michał Nawrot

architekt Beata Młynarska- Nawratek

architekt krajobrazu Maciej Nonas

przyznano za:

podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej i technologicznej. 

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności