Muzeum Łazienki Królewskie

10.09.2015

Podsumowanie prac nad projektem współfinansowanym ze środków POIiŚ "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspiewraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Łazienki Królewskie, symbolizujące marzenie króla Stanisława Augusta o nowoczesnej i europejskiej Polsce, pięknieją z dnia na dzień. W latach 2012–2015 dzięki środkom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Muzeum nie tylko zrewitalizowało ogrody i wymieniło nawierzchnię alejek, ale także odnowiło XVIII-wieczne zabytki, w tym perłę polskiego dziedzictwa narodowego – Pałac na Wyspie. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac konserwatorsko–remontowych w Pałacu na Wyspie wraz z Pawilonami oraz w jego otoczeniu, w tym: remont i konserwację budynku widowni i modernizację sceny Amfiteatru, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej i energetycznej, a także rewitalizację nawierzchni. Elementem projektu były również prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Myślewickim oraz przygotowanie i uruchomienie m.in. nowej strony internetowej – Wirtualnego Muzeum.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Wartość prac – 48.656.380 zł brutto, w tym:

32 330 000 zł środki UE 

5 705 294 zł - wkład MKiDN

 10 621 086 zł - Vat+ koszty niekwalifikowane

Projekt został zrealizowany w latach 2012-2015.

W Programie Rewitalizacji Łazienek Królewskich, przewidzianym na lata 2010–2015, projekt „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem” był najważniejszym zadaniem. W jego ramach przeprowadzono prace w następujących obiektach Łazienek Królewskich:

1. Pałac na Wyspie

Od listopada 2012 r. przeprowadzono prace remontowe Pałacu, które objęły: wzmocnienie tarasów, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu oraz konserwację elewacji wraz z pawilonami. Przeprowadzono konserwację tarasów wraz z wystrojem rzeźbiarskim oraz konserwację wszystkich sal pałacowych. Udało się odsłonić m.in. groteski malowane przez Jana Bogumiła Plerscha w 1793 roku. We wnętrzu Pałacu wymieniono instalacje elektryczne i przeprowadzono konserwację elementów oświetlenia wraz z montażem systemu e-candles, zmodernizowany został system wentylacji i centralnego ogrzewania. Prace te spowodowały, że dziś każdy może obejrzeć królewską rezydencję taką, jaka była w XVIII wieku.

2. Pałac Myślewicki

W 2015 r. przeprowadzono konserwację elewacji, wykonano izolację i osuszanie fundamentów oraz remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu. Przeprowadzono konserwację wnętrz na parterze, a także odsłonięto historyczne polichromie.

3. Amfiteatr

W Amfiteatrze, który w swej architekturze łączy motyw antycznych ruin z funkcją teatru w otwartej przestrzeni, w latach 2013-2015 odnowiono widownię i zmodernizowano scenę. Remont i konserwacja budynku widowni objęła również dekoracje rzeźbiarskie, a modernizacja sceny dotyczyła nie tylko budynków garderób, ale również kamiennych elementów wystroju architektonicznego.

4. Rewitalizacja otoczenia

Rewitalizacja otoczenia Pałacu na Wyspie to m.in. odnowienie – i to za pomocą najnowocześniejszych technik laserowych - rzeźb z otoczenia Pałacu. To m.in. posąg Bachantki, tańczącego Satyra, boga Hermafrodyty czy rzeźb symbolizujących rzeki Wisłę i Bug. Dzisiaj możemy je podziwiać w takim stanie, w jakim artyści przygotowywali je dla króla Stanisława Augusta. Ponadto, w latach 2013-2015, w ramach rewitalizacji otoczenia Pałacu na Wyspie, wymieniono sieć cieplną, która zasila 11 budynków, zmodernizowano sieć energetyczną oraz wymieniono asfaltowe nawierzchnie na alejki mineralne i brukowe.

5. Wirtualne Muzeum

Integralnym elementem projektu było przygotowanie i uruchomienie Wirtualnego Muzeum – nowej strony internetowej Łazienek Królewskich. Portal dostępny jest w pięciu wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej i chińskiej. W Wirtualnym Muzeum każdy może obejrzeć zdigitalizowane królewskie kolekcje dzieł sztuki, zapoznać się z multimediami czy z nową mapą Łazienek Królewskich. Od maja br. Wirtualne Muzeum ogląda miesięcznie średnio 50 tys. osób tzw. unikatowych użytkowników.

Więcej informacji:

Hanna Jung–Migdalska,

Zastępca Dyrektora ds. Konserwatorsko–Technicznych, Kierownik projektu

tel.: 519 135 301; e-mail:h.migdalska@lazienki-krolewskie.pl

Piotr Zambrzycki,

Główny Konserwator

Tel.: 519 135 303; e-mail: p.zambrzycki@lazienki-krolewskie.pl

Barbara Werner,

Główny Ogrodnik

Tel.: 519 124 143; e-mail: b.werner@lazienki-krolewskie.pl

Kontakt dla mediów:

Ewa Kozłowska-Szymczyk,

tel.: 502 782 783;

e-mail: ewa.kozlowska-szymczyk@v5group.pl

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności