Komputronik

08.03.2020

Komputronik - decyzja urzędnika uderza w uczciwie działającą polską firmę

Zarząd Komputronik S.A. odtajnił i podał do informacji publicznej fakt, że w dniu 2 marca 2020 otrzymał informację, o wydaniu przez leszczyński oddział poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego negatywnej decyzji podatkowej w wymiarze około 39 mln zł plus odsetki w wyniku kontroli za okres marzec-maj 2014 roku. Decyzja nie jest wykonalna, nie nadano rygoru wykonalności, nie ma wniosku o dokonanie jakichkolwiek zabezpieczeń.

Od decyzji przysługuje Komputronik S.A. odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, z czego Spółka niezwłocznie skorzysta. Zarówno w ocenie Zarządu jak i ocenie dwóch niezależnych doradców podatkowych, decyzja jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie.

Zarząd Spółki podkreśla, iż wspólnie z doradcami podatkowymi zrobił wszystko, aby w sposób dowodowy argumentować własne stanowisko w UCS i podkreślić brak przesłanek do wydania negatywnej decyzji. W związku z powyższym Spółka złoży odwołanie od tej szokującej decyzji i maksymalnie zintensyfikuje aktywność, aby decyzja została zmieniona poprzez jej uchylenie.

Otrzymanie negatywnej decyzji przekłada się na utrudnienie rozmów z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla Spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. W celu ochrony interesów Komputronik S.A., jej pracowników i współpracowników, a także wierzycieli (dostawców) Zarząd Spółki złożył w dniu 2 marca 2020 wniosek o sanację dotyczący Komputronik S.A oraz Komputronik Biznes sp z.o.o.

Zarządy obu Spółek są zdeterminowane do utrzymania działalności i podkreślają, że sanacja jest procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw. Jednocześnie równolegle prowadzone są intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz Klientami. Wyniki rozmów mają na celu utrzymanie dalszego względnie normalnego funkcjonowania Grupy Komputronik.

Wejście spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co Spółka jest przygotowana. Działania reorganizacyjne rozpoczęły się już na początku 2019 roku, gdy firmy ubezpieczeniowe istotnie zmniejszyły limity, rozpoznając wysokie ryzyko następstw decyzji urzędników skarbowych. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych. Równocześnie Spółka musiała stawić czoła negatywnej sytuacji zewnętrznej. Obniżona dostępność limitów kupieckich, przeciągające się przez przeszło 5 lat kontrole podatkowe powodujące ograniczenie w dostępności zwiększonego finasowania, wpłynęły na obniżenie obrotów i mniej satysfakcjonujące niż planowano wyniki. Pomimo tych czynników, po słabszych dwóch kwartałach (pierwsze półrocze obrachunkowe 2019) dzięki dużej determinacji całej organizacji Spółka odwróciła trend wynikowy. W opublikowanych 28 lutego 2020 wynikach Grupy Kapitałowej Komputronik S.A wykazał już zdecydowane polepszenie wyników, a wynik EBIDTA (najbardziej obiektywny wskaźnik operacyjnego działania przedsiębiorstwa) dla Grupy wyniósł ponad 12 milionów złotych. To znacząca zmiana, odebrana bardzo pozytywnie przez rynek oraz partnerów Spółki.

W obliczu lepszych rezultatów biznesowych z ostatniego kwartału oraz prognozowanej poprawie wyników również w nadchodzących okresach rozliczeniowych, Grupa Komputronik podejmie wszelkie możliwe wyzwania mające na celu utrzymanie biznesowej działalności firmy. Sprzedaż i obsługa klientów Komputronik S.A we wszystkich kanałach oraz realizacja kontaktów w Komputronik Biznes sp z.o.o prowadzone są na bieżąco oraz zgodnie z wcześniej obowiązującymi procedurami. Spółka ma powody wierzyć, że decyzja UCS zostanie zweryfikowana i zmieniona przez jednostki nadrzędne. Niezwykle ważne jest to, żeby rozstrzygnięcia zapadły jak najszybciej. Spółki z Grupy Komputronik liczą też na wsparcie i zrozumienie dla misji utrzymania polskiej, rodzinnej firmy, od lat operującej na polskim rynku. Firmy z obszaru nowych technologii, innowacyjnej i budującej potencjał w trwającej transformacji – cyfryzacji usług.

 

Kontakt dla mediów:

Filip Gruszczyński

PR Manager

email: filip.gruszczynski@komputronik.pl

tel. +48 519 842 330

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności