Związek Miast Polskich

16.12.2016

Rusza nowy projekt samorządów. Lepsza efektywność i jakość usług administracyjnych

Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Milanówek, Rejowiec Fabryczny, Ruda Śląska, Tarnów i Zielona Góra to miasta, które przystąpiły do dwuletniego projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”, realizowanego przez Związek Miast Polskich. Rekrutacja miast do tego projektu została przeprowadzona w oparciu o wyniki ankiety oraz analizę wykonaną wspólnie przez ekspertów ZMP i przedstawicieli zainteresowanych miast.

Celem projektu jest przede wszystkim wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, oraz zwiększenie kompetencji pracowników JST, którzy świadczą te usługi. Będzie dotyczył on obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast, a mianowicie: działania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług dotyczących zarządzania nieruchomościami. Jego efektem będzie stworzenie lepszych warunkówdo prowadzenia działalności gospodarczej w 8 miastach, które zamieszkuje 850 tys. osób i gdzie ma siedzibę ok. 100 tys. przedsiębiorstw.

Miarą sukcesu projektu będzie nie tylko fakt, że w każdym z miast, w obu obszarach, zostaną wdrożone usprawnienia zarządcze (procedury), ale również skala osiągniętych efektów edukacyjnych dla pracowników miast oraz wielość i różnorodność opracowanych w projekcie modelowych rozwiązań, które w przyszłości będą udostępniane pozostałym polskim miastom. Rezultatem projektu będą też publikacje opisujące model analizy efektywności polityki w zakresie systemu podatków i opłat lokalnych, a także zestaw rekomendacji dla miast dotyczący prorozwojowego gospodarowania zasobem nieruchomości w przyszłości, z których będą mogły skorzystać za pośrednictwem Związku, już poza projektem, także inne samorządy w Polsce.

Odbyła się już pierwsza runda wstępnych spotkań w 8 miastach z ekspertami, w których brali udział decydenci samorządowi oraz pracownicy merytoryczni z urzędów miejskich. W sumie we wszystkich miastach łącznie w projekcie będzie uczestniczyć ponad 400 osób. W każdym mieście powstały po dwa zespoły zadaniowe do spraw podatków lokalnych i opłat lokalnych. Obecnie trwa druga tura spotkań, tym razem w formie konsultacji merytorycznych.

Od stycznia 2017 roku oprócz takich cyklicznych spotkań doradczych, które mają pomóc miastom w doskonaleniu systemu poboru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, będą odbywały się też szkolenia i spotkania dwu tematycznych Grup Wymiany Doświadczeń, które pozwolą upowszechnić wypracowane wnioski wśród pozostałych miast członkowskich.

Związek Miast Polskich w ramach działalności statutowej będzie również aktywnie upowszechniać modele wypracowane w miastach oraz podejmie działania na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu usunięcia zidentyfikowanych w projekcie ograniczeń prawnych i systemowych.

Projekt o wartości prawie 2,8 mln zł jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i rozwój (POWER) w ramach działania 2.18: „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” i będzie prowadzony do października 2018 roku.

 

***

Współpraca polskich miast na rzecz kreowania polityki lokalnej.

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.

Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast.

Związek Miast Polskich stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. Umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi z miast. Wyjątkowość współpracy w ramach stowarzyszenia polega na stałej lub doraźnej możliwości kooperacji z innymi miastami.

Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Wspomaga je w bieżącym i strategicznym zarządzaniu poprzez System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach.

Promuje dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców poprzez działalność informacyjną i wydawniczą. Organizuje konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty.

***

Kontakt:

Joanna Proniewicz

rzecznik prasowy ZMP

tel. 61 633 50 54, 601 312 741

joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności