Związek Miast Polskich

20.12.2016

Nowe instytucje kultury w Polsce

Jak nowe lokowane instytucje kultury radzą sobie po otwarciu? Jak oddziałują na polskie miasta? Jakie są konsekwencje boomu na budowanie teatrów, muzeów, filharmonii, centrów kultury czy bibliotek w naszym kraju? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć badacze w ramach ogólnopolskiego projektu „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany był w roku 2016 przez Związek Miast Polskich oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Ideą przedsięwzięcia było zbadanie warunków działalności i obszarów oddziaływania szczególnej grupy instytucji kultury. Zlokalizowane są zarówno w dużych jak i małych miastach na terenie Polski. Mają różny profil działalności (wśród nich m.in. muzeum, filharmonia, biblioteka, centra kultury i teatr). Łączy je jedno: w ciągu ostatnich kilku lat zostały po raz pierwszy lub od nowa ulokowane w miejskich ekosystemach kultury, uzyskały nową infrastrukturę i potencjał do działania.

Projekt badawczy miał na celu objąć fenomen entuzjazmu budowania nowych instytucji i nowego lokowania siedzib instytucji kultury w zestawieniu z realiami ich działania po ich otwarciu. Mamy nadzieję, że nasza diagnoza okaże się przydatna nie tylko dla samych instytucji ale i samorządów, a w konsekwencji przyczyni się do rozwoju obszaru związanego z inwestowaniem w kulturę – mówi dr Marcin Poprawski, koordynator badania. W prace zaangażowanych było dziewięcioro badaczy. W każdym z miast członkowie zespołu przeprowadzili badania terenowe, ankiety z odbiorcami oferty wybranych instytucji oraz z ich pracownikami, wywiady pogłębione, zorganizowali także moderowane panele dyskusyjne. Łącznie, różnymi metodami zbadano 712 osób. Kompleksowe badanie umożliwiło nam uchwycenie zjawiska oddziaływania nowych obiektów instytucji kultury na miasto w różnych jego aspektach, a także wyszczególnienie szans i zagrożeń jakie wiążą się z powstawaniem nowej infrastruktury kulturalnej – dodaje Poprawski.

Badaniem objęto osiem instytucji kultury z całego kraju. Wśród nich znalazła się Brama Poznania, Biblioteka Stacja Kultura w Rumi, Gdański Teatr Szekspirowski, Filharmonia Gorzowska, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi oraz Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.Dane pozyskane w toku procesu badawczego będą wykorzystane do sporządzenia ogólnodostępnego i praktycznego raportu, z którego będą mogły skorzystać wszystkie zainteresowane tematem badań osoby, w tym: samorządowcy decydujący o kulturalnych inwestycjach, czy też kadry sektora kultury. Projekt zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

 

Wybrane wyniki badań ankietowych zrealizowanych
w ramach projektu

Ankiety dystrybuowano podczas badań terenowych w ośmiu polskich miastach w roku 2016. Odpowiedzi udzieliło łącznie 587 respondentów (434 odbiorców oferty badanych instytucji oraz 153 osób w nich pracujących).

Wyk. 1. Percepcja zmiany warunków panujących w badanym miejscu przed powstaniem nowego budynku i obecnie [pytanie wielokrotnego wyboru]

Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź (max.3), dlatego suma głosów przekracza liczebność próby, a łączne wartości procentowe wynoszą więcej niż 100%

Wyk. 2. Czy nowa instytucja kultury może liczyć na „taryfę ulgową” na początku swojej działalności?

Wybrane uzasadnieniadot. może/nie może liczyć na „taryfę ulgową” na początku swojej działalności:

Może (pracownicy):efekt nowości; ludzie podchodzą przyjaźnie, rozumieją "potknięcia"; nowe kadry wymagają zgrania; Poznawanie otoczenia lub oczekiwań mieszkańców jest dobrym usprawiedliwieniem; zwiedzający zgłaszają swoje obiekcje - można jeszcze coś poprawić

Może (odbiorcy oferty):bo mieszkańcy są nastawieni na nowe; bo władza ją promuje i sprzyja; czas na zdobycie zaufania mieszkańców do instytucji; czas zgrania nowego zespołu, dopracowanie oferty; jest świeżą instytucją, może popełniać błędy

Nie może (pracownicy):duże oczekiwania od początku; wymogi są wyższe; Dostaje finansowanie, często budzi zazdrość, jest obserwowana; jest pilnie obserwowana przez mieszkańców i władze miasta; Jest szczególnie narażona na krytykę i podlega ciągłej ocenie; musi udowadniać, że jest potrzebna dla miasta i jego mieszkańców; na początku musi przekonać mieszkańców do siebie; Oczekiwania są wysokie wobec nowej, kosztownej instytucji

Nie może (odbiorcy oferty):Jeśli instytucja powstaje, powinna mieć już cel działalności i od razu funkcjonować aktywnie; ludzie dużo wymagają od samego początku, musi spełniać oczekiwania; musi zasłużyć na swoją opinię; ludzie zazwyczaj są "niedowiarkami"; raz zapamiętane wrażenie pozostaje na długo; wobec nowych obiektów oczekiwania odbiorców są większe

Wyk.3. Ocena stopnia oddziaływania danej instytucji na poszczególne aspekty związane z mieszkańcami i miastem, w którym się znajduje (wartości średnie)

***

Współpraca polskich miast na rzecz kreowania polityki lokalnej.

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.

Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast.

Związek Miast Polskich stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. Umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi z miast. Wyjątkowość współpracy w ramach stowarzyszenia polega na stałej lub doraźnej możliwości kooperacji z innymi miastami.

Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Wspomaga je w bieżącym i strategicznym zarządzaniu poprzez System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach.

Promuje dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców poprzez działalność informacyjną i wydawniczą. Organizuje konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty.

***

 

Kontakt:

dr Marcin Poprawski

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Koordynator Projektu

604 833 444

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności