Komputronik

27.01.2020

Wojciech Buczkowski: „Odwróciliśmy niekorzystne trendy”. Prezes Grupy Komputronik podsumowuje pierwsze półrocze.

Grupa Komputronik w sprawozdaniu finansowym podsumowała pierwsze półrocze. Pomimo wygenerowanej straty Spółka już we wrześniu osiągnęła zyski operacyjne i ta tendencja utrzymuje się w kolejnych miesiącach.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej Grupy oraz plany na najbliższą przyszłość przedstawia Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

 

W opublikowanym raporcie finansowym za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 września 2019 roku wykazaliście Państwo, że Spółka odnotowała 14,5 mln zł straty. Co jest przyczyną takiego wyniku?

Na wynik w pierwszym półroczu złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim to konieczność dostosowania się do zmniejszonych limitów kredytu kupieckiego od dostawców, co jest konsekwencją polityki ubezpieczycieli należności. Jako jeden z wielu podmiotów na rynku, spotkaliśmy się z decyzją o zmniejszeniu naszego limitu u ubezpieczycieli przeznaczonego dla naszych dostawców. Praprzyczyną tych decyzji jest przedłużająca się kontrola podatkowa prowadzona w naszej Spółce od ponad pięciu lat, a precyzyjniej jej możliwe skutki. Wydaje się, co wynika z dialogu z urzędnikami, że jesteśmy już u progu otrzymania finalnej decyzji. Potencjalne ryzyka, wynikające z ewentualnych skutków negatywnych decyzji organów skarbowych, spowodowały, że wiele podmiotów rynku finansowego podjęło decyzję o niezwiększaniu lub wręcz zmniejszaniu wielkości dostępnych instrumentów finansowych, przez co nie mogliśmy w pełni wykorzystywać potencjału biznesowego naszej Grupy. Nieoczekiwane decyzje o redukcji limitu w sytuacji, gdy saldo rozliczeń z dostawcami znacząco przekraczało ten limit, spowodowało czasowe, silne zakłócenie w procesach zakupów towarów handlowych. Dodatkowo Grupa wykazała znacząco wyższe koszty finansowe, z których istotna część miała charakter jedynie bilansowy i niezwiązany z przepływami finansowymi. Do niegotówkowych kosztów jednorazowych należy zaliczyć aktualizację wartości operatu szacunkowego jednej z nieruchomości inwestycyjnych (koszt bilansowy 3,2 mln zł) oraz uwzględnienie statystycznych różnic kursowych wynikających z przyszłych zobowiązań czynszowych denominowanych w EUR (zgodnie z MSSF 16). Bez wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym strata wyniosłaby 11 mln zł. To wysoka i bolesna strata, którą zamierzamy mozolnie odpracowywać w kolejnych kwartałach.

Jakie były skutki ograniczenia limitów kredytowych?

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zagrażała utrzymaniu płynności finansowej, a więc motywowała do zdecydowanego działania. Musieliśmy podjąć bolesne decyzje biznesowe – zastosować szybką wyprzedaż produktów z wielu kategorii, nawet z ujemną marżą, by uwolnić środki na terminową spłatę zobowiązań i wygenerować pulę środków finansowych na przedterminowe zapłaty za faktury na zakup towarów handlowych w celu uwalniania dostępnych limitów kredytu kupieckiego. W obliczu nowych wyzwań zdecydowaliśmy się na optymalizację naszej strategii biznesowej, która zakłada koncentrację na sprzedaży kluczowych dla nas kategorii. Skupiliśmy się na maksymalizacji rentowności na sprzedaży, zredukowaliśmy stany magazynowe w kategoriach niestrategicznych, ograniczając w ten sposób zaangażowanie finansowe. Dysponując mniejszymi zasobami kapitału obrotowego, liczonymi jako suma limitów kredytowych u dostawców i zasobów pieniężnych, dążymy do skrócenia średniego czasu realizacji pełnego cyklu handlowego. Dzięki temu, już we wrześniu odzyskaliśmy zdolność do generowania poziomu sprzedaży i realizowanego dochodu zbliżonego do poziomów uzyskiwanych w analogicznych okresach ubiegłego roku. Naszym priorytetem, realizowanym z sukcesem, co warte jest podkreślenia, jest utrzymanie niezakłóconej sprzedaży i obsługi klientów omnichannel (sprzedaż w sieci salonów Komputronik oraz przez internet) oraz klientów biznesowych obsługiwanych przez Komputronik Biznes.

Czy w związku ze spadkiem przychodów i zysków dokonaliście zmian w strukturze ponoszonych kosztów? W jaki sposób wpłynęło to na Waszą działalność?

Mając na uwadze naszą sytuację i wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, podjęliśmy decyzję o reorganizacji w wybranych obszarach, dzięki której oczekiwaliśmy redukcji poziomu ponoszonych kosztów. W pierwszym kroku zdecydowaliśmy się przeorganizować pracę w obszarze zaplecza i wsparcia sprzedaży – zintegrować i uwspólnić wiele procesów w całej Grupie Komputronik i ograniczyć rozsądnie koszty zewnętrzne. Zrezygnowaliśmy z wydatków innych niż niezbędne oraz zoptymalizowaliśmy wydatki na marketing. Byliśmy także zmuszeni dostosować naszą organizację do wymuszonej przez niezależne od nas czynniki redukcji skali działania. Niełatwy i pełen emocji proces redukcji liczebności wielu zespołów na szczęście już się zakończył. Podjęte działania będą miały trwały skutek, lecz na ich pełne efekty będziemy musieli poczekać do mniej więcej maja 2020 roku. Spodziewamy się, że od pierwszego kwartału rozrachunkowego kolejnego roku finansowego uda nam się istotnie zmniejszyć łącznie ponoszone koszty operacyjne.

Jakie będą efekty Waszych działań, jak wpłynęło to na wyniki finansowe czwartego kwartału 2019 roku i dalszą przyszłość?

W ostatnim kwartale zeszłego roku nasze przychody spadły o około 10%, przy czym w kluczowym kanale omnichannel przychody spadły o mniej niż 3%. Zysk ze sprzedaży towarów i usług jest zadowalający, dynamika jego spadku jest znacznie niższa niż dynamika spadku przychodów. Przy zmniejszonych kosztach spodziewamy się osiągnięcia solidnych zysków na wszystkich poziomach. Wstępny szacunek skonsolidowanego zysku EBITDA za ten kwartał to ponad 12 mln zł, dodatkowo wszystkie operacyjne spółki zależne raportują dodatnie wyniki finansowe. Dzięki takim wynikom mamy pewność, że nie naruszymy żadnych kowenantów w umowach kredytowych z bankami – to daje komfort stabilności finansowania bankowego. Nasze projekcje wskazują, że w kolejnych okresach sprawozdawczych utrzymamy zdolność do generowania zysków. Najważniejsze dla nas jest to, że odwróciliśmy niekorzystne trendy i ze spokojem patrzymy w przyszłość.

Mijający rok był dla Państwa sporym wyzwaniem. Czy w obszarach pozafinansowych również spotykaliście się z trudnościami?

Wyzwania to nasza codzienność, jednak pomijając ograniczenia związane z finansowaniem, perspektywy biznesowe są wręcz fantastyczne. W mijających dwunastu miesiącach wdrożyliśmy wiele nowych rozwiązań, które pozwoliły umocnić naszą pozycję na rynku. Usprawniliśmy i wprowadziliśmy do oferty nowe usługi: elastyczne raty, ubezpieczenia oraz profesjonalne doradztwo techniczne i wsparcie serwisowe. Inwestujemy silnie w najbardziej perspektywiczny kanał – sprzedaż e-commerce. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy obsługę nowych form płatności – Google Pay, Apple Pay oraz Visa Checkout. Sprawnie i efektywnie działamy w ramach Rady Omnichannel, której cechą jest multidyscyplinarność i zdolność do sprawnego podejmowania kluczowych decyzji mających wpływ na kształt sprzedaży oraz na efektywne działania marketingowe Grupy Komputronik. Bardzo mocno postawiliśmy także na rozwój oferty dla klientów biznesowych. Nasza spółka – Komputronik Biznes – to jeden z czołowych integratorów IT na rynku. Ciągły proces podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji, potwierdzonych licznymi certyfikatami i wyróżnieniami od największych światowych producentów, sprawia, że nasze usługi konsultingu z obszaru wykorzystania technologii IT i kompleksowa obsługa przedsiębiorstw oraz instytucji w obszarze technologii informatycznych jest, w coraz większym stopniu ceniona przez rosnące grono naszych klientów. Bazujemy na kwalifikacjach oraz know-how naszego zespołu architektów i inżynierów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje w dziedzinie budowy i utrzymania infrastruktury, świadczenia zaawansowanych usług i wdrożenia oraz rozbudowy funkcjonalności oprogramowania własnego oraz innych renomowanych dostawców. W odróżnieniu od wielu konkurentów, posiadamy unikalną i dedykowaną ofertę dla biznesu wspartą ogólnopolską siatką serwisantów i techników oraz profesjonalnymi zespołami handlowo-doradczymi w najważniejszych polskich aglomeracjach.

Jakie cele stawiacie sobie Państwo w 2020 roku?

Przede wszystkim chcemy przygotować świadomy i optymalny budżet na kolejny rok obrachunkowy. Budżet, który pozwoli osiągać rosnące zyski w skali następnego i kolejnych lat. Będziemy prowadzić rozmowy z instytucjami finansowymi oraz naszymi partnerami biznesowymi na temat rozwoju naszej współpracy. Nieustannie dostosowujemy naszą ofertę w ten sposób, żeby spełnić oczekiwania klientów, a jednocześnie uzyskać spodziewaną rentowność. Z pewnością będziemy dążyć do osiągnięcia efektu synergii całej Grupy Komputronik, w skład której wchodzą m.in. spółki: Komputronik S.A., Komputronik Biznes, K24 International, Idea Nord i portal benchmark.pl. Strategicznie zakładamy inwestycje w przeobrażenie naszego modelu biznesowego, w którym coraz większą rolę będą stanowić usługi – doradztwo, serwis instalacyjny oraz wsparcie w wykorzystaniu i utrzymaniu ekosystemów urządzeń elektronicznych – zarówno w domach jak i biurach. Komputronik Biznes dalej będzie inwestował w profesjonalizację swojego zespołu i zwiększanie wartości użytkowych proponowanych rozwiązań i technologii. Nie mam wątpliwości, że bieżący rok będzie dla nas pomyślniejszy – zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem realizacji stawianych celów biznesowych.

 

Kontakt dla mediów:

Filip Gruszczyński

PR Manager

email: filip.gruszczynski@komputronik.pl

tel. +48 519 842 330

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności