Związek Miast Polskich

07.02.2017

Związek Miast Polskich o metropolii warszawskiej

Nowa jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje zadania powiatowe oraz metropolitalne – to plany dla stolicy Polski wg projektu ustawy PiS o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Związek Miast Polskich zawnioskował o publiczne wysłuchanie.

30 stycznia na stronach Sejmu zamieszczono projekt ustawy przygotowany przez posłów PiS. Ustawa dotyczy stworzenia na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju samorządu, który będzie realizować zadania w obszarze transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji wykonywania zadań publicznych w gminach wchodzących w skład metropolii.

Regulacja wywołuje jednak wiele dyskusji. Związek Miast Polskich zawnioskował już o zorganizowanie w Sejmie publicznego wysłuchania projektu ustawy. - Jako prezes Związku Miast Polskich zrzeszającego Warszawę oraz 15 miast, których dotyczy proponowana regulacja chcę podkreślić, że jej waga uzasadnia potrzebę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami, na których funkcjonowanie będzie ona oddziaływać – mówi Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich. - Jest to ważne szczególnie dla samorządowych wspólnot mieszkańców, których dotyczą proponowane zmiany, ponieważ nie mogły zaopiniować ich na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – dodaje.

W ostatnim czasie podobne projekty pojawiły się również na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie planowane jest utworzenie nowych związków metropolitarnych. Każda z propozycji jest analizowana przez Związek Miast Polskich, który zgodnie ze swoim statusem dba o korzyści dla samorządów i mieszkańców miast.

***

Współpraca polskich miast na rzecz kreowania polityki lokalnej.

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.

Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych stara się być aktywnym
i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast.

Związek Miast Polskich stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. Umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi z miast. Wyjątkowość współpracy w ramach stowarzyszenia polega na stałej lub doraźnej możliwości kooperacji z innymi miastami.

Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Wspomaga je w bieżącym i strategicznym zarządzaniu poprzez System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach.

Promuje dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców poprzez działalność informacyjną i wydawniczą. Organizuje konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty.

***

Kontakt:

Andrzej Porawski

dyrektor Biura ZMP

tel. 601 789 890

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności