Związek Miast Polskich

22.12.2016

2016 w obiektywie - Związek Miast Polskich podsumowuje działalność na rzecz samorządów

Aktywny udział przedstawicieli miast w komisjach sejmowych i senackich, ścisła współpraca z ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami to najważniejsze działania, które podjął Związek Miast Polskich w tym roku. Kluczowymi tematami były: edukacja, finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz partycypacja społeczna.

Dzięki staraniom Związku Miast Polskich Sejm ponownie rozpatrzył obywatelski projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W ramach akcji „Stawka większa niż 8 mld”, udało się zebrać i złożyć w Sejmie ponad 300 tys. podpisów. Projekt zakładał rekompensatę utraconych przez samorządy dochodów, przede wszystkim przez zwiększenie udziału samorządów
w podatku PIT oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej. Przedstawiciele Związku w trakcie rozmów z Ministrem Finansów rozmawiali również o przyznaniu rekompensat samorządom z powodu zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

W trakcie całego roku Związek Miast Polskich opiniował liczne projekty aktów prawnych, które trafiły pod obrady Sejmu. Samorządowcy zajęli się m.in. tematem przywrócenia dofinansowania społecznego budownictwa czynszowego, projektem ustawy o rewitalizacji czy zmianą ustawy o związkach metropolitarnych, w której udało się zwiększyć udział gmin, tworzących związek metropolitarny,
w podatku PIT o 5%.

Związek Miast Polskich zabiegał o zrównoważone prawo energetyczne. W ramach prowadzonych działań udało się zainicjować zmiany w ustawie dotyczące własności i kosztów utrzymania oświetlenia ulic. W 2016 r. Związek zakończył duży projekt realizowany z miastami i dla miast w zakresie partnerstw samorządowych, w którym uczestniczyło w różnej formie 2553 przedstawicieli miast. Jednocześnie ZMP kontynuuje projekty dla miast oraz przygotowuje kolejny projekt wsparcia miast dotyczący wdrażania polityki miejskiej.

Jednym z kluczowych obszarów była również wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami. W mijającym roku odbywało się to poprzez wspólne posiedzenia komisji problemowych, bazę danych Systemu Analiz Samorządowych, a także realizację wspólnych projektów. Związek stworzył też nowy portal internetowy poświęcony miastom – www.miasta.pl, który jest miejscem wymiany doświadczeń samorządów i doskonałym źródłem informacji o najważniejszych problemach jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiciele Związku uczestniczą także w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas których udaje im się negocjować korzystne dla samorządów zmiany w rządowych projektach ustaw i rozporządzeń.

***

Współpraca polskich miast na rzecz kreowania polityki lokalnej.

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Reprezentuje interesy prawie 300 samorządów miejskich i na ich rzecz prowadzi lobbing legislacyjny. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast.

Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast.

Związek Miast Polskich stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. Umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi z miast. Wyjątkowość współpracy w ramach stowarzyszenia polega na stałej lub doraźnej możliwości kooperacji z innymi miastami.

Związek zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Wspomaga je w bieżącym i strategicznym zarządzaniu poprzez System Analiz Samorządowych - największą samorządową bazę danych statystycznych o miastach.

Promuje dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców poprzez działalność informacyjną i wydawniczą. Organizuje konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty.

***

Kontakt:

Joanna Proniewicz

rzecznik prasowy ZMP

tel. 61 633 50 54, 601 312 741

joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

V5 Group

ul. Śląska 4
60-614 Poznań
tel.: (61) 64 64 450
fax.: (61) 64 64 452
e-mail: office@v5group.pl

Skontaktuj się z nami

+48 61 64 64 450 office@v5group.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Czytaj więcejPolityka prywatności